Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 766 | Str. 1 / 189


Uni / Názov projektu Kvalita
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0 %
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0 %
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0 %
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0 %
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0 %
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0 %
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0 %
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0 %
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0 %
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0 %
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0 %
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0 %
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0 %
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0 %
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0 %
Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník (ISO 9000: 2005), Quality management systems: Fundamentals and vocabulary (ISO 9000: 2005)
100,0 %
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: