Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 763 | Str. 2 / 189


Uni / Názov projektu Kvalita
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0 %
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0 %
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0 %
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0 %
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0 %
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0 %
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0 %
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0 %
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0 %
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0 %
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0 %
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0 %
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0 %
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0 %
Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.
100,0 %
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: