Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 879 | Str. 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0 %
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2 %
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5 %
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1 %
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0 %
Smernica pre montáž okien
95,3 %
Technické zariadenie budov - prednášky
95,2 %
Wallenrod Dvojitá transparentná fasáda
94,1 %
Oceľove a drevené nosné sústavy - vypracovanie na skúšku ČASŤ OCEĽ 2016
93,2 %
Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb
92,3 %
Súdne inžinierstvo - Metodika znaleckého posudzovania
92,3 %
Vypracované otázky na predmet Železobetónové nosné prvky
92,3 %
Oceľove a drevené nosné sústavy - vypracovanie na skúšku ČASŤ DREVO 2016
92,1 %
Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb - prednášky
91,6 %
Betón - zadania, výpočet zložiek, jemnosti mletia, vlastností stav. materiálov
90,9 %
Ekonomika - Rozbor problematiky vecného bremena - prezentácia
90,8 %
Dopravné systémy v území okresu Tvrdošín
90,8 %
Konštrukcie budov - Statické posúdenie
90,7 %
Typológia - stravovacie a ubytovacie zariadenia
90,7 %
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Náuka o materiáloch
90,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: