Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 886 | Str. 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0 %
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2 %
Pružnosť Pevnosť skúška Ivanková 2022 + scan Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1
99,1 %
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5 %
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1 %
Statika stavebých konštrukcií I - (Moravčík, Demjan, Tomko)
98,0 %
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0 %
Smernica pre montáž okien
95,3 %
Technické zariadenie budov - prednášky
95,2 %
Technika prostredia budov - Vypracované otázky na skúšku - pozemné staviteľstvo (3.ROČ.)
94,3 %
Wallenrod Dvojitá transparentná fasáda
94,1 %
Technológia stavebných procesov - TSP2 - poznámky z prednášok (2021)
93,5 %
Oceľove a drevené nosné sústavy - vypracovanie na skúšku ČASŤ OCEĽ 2016
93,2 %
Pružnosť, pevnosť , plasticita (skriptá spolu s príkladmi)
92,8 %
Vykurovanie - vypracované otázky z predmetu Vykurovanie (stavebná fakulta STU) - Schémy zapojenia, dispozície kotolní, OST
92,8 %
Stavebné materiály (12 vyriešených zadaní)
92,7 %
Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb
92,3 %
Vypracované otázky na predmet Železobetónové nosné prvky
92,3 %
Súdne inžinierstvo - Metodika znaleckého posudzovania
92,3 %
Oceľove a drevené nosné sústavy - vypracovanie na skúšku ČASŤ DREVO 2016
92,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: