Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 240 | Str. 1 / 62


Uni / Názov projektu Kvalita
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0 %
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0 %
Hasiace látky na báze vody - pena a penidlá pri hasení požiarov, využitie nových technológií a ich využitie v praxi
100,0 %
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0 %
Stanovenie produktov termickej degradácie a horenia dreva a drevných kompozitov
100,0 %
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0 %
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8 %
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8 %
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4 %
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2 %
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2 %
Prednášky z predmetu Náuka o materiáloch
98,2 %
Operačná analýza (systémovo-vedná disciplína)
97,3 %
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2 %
OKTAN a.s. - Benzín - Závažné priemyselné havárie
97,0 %
Optický bezdrôtový prenos dát
96,8 %
Mechanizácia a automatizácia
96,6 %
Zváranie plastov ultrazvukom
96,6 %
Environmentálne inžinierstvo
96,6 %
Meranie frekvenčných charakteristík objektov
96,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: