Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 448 | Str. 1 / 73


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0 %
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0 %
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0 %
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0 %
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0 %
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0 %
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0 %
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0 %
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0 %
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0 %
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0 %
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0 %
Semestrálny projekt z predmetu Martketingové stratégie - Aqualand BB
100,0 %
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0 %
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0 %
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0 %
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0 %
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0 %
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: