Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 437 | Str. 2 / 72


Uni / Názov projektu Kvalita
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0 %
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0 %
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0 %
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5 %
Marketingový plán stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s.
99,3 %
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2 %
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1 %
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1 %
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9 %
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8 %
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8 %
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8 %
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6 %
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5 %
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3 %
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9 %
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8 %
Špecifiká marketingu v strojárskom priemysle so zameraním na výrobný proces a špecializáciu
97,8 %
Bankový Marketing VÚB Banky, a.s.
97,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: