Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 239 | Str. 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0 %
Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
100,0 %
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0 %
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0 %
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0 %
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0 %
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0 %
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8 %
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7 %
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5 %
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8 %
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6 %
Hrotový sústruh (nebezpečenstva, ohrozenia)
98,6 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní elektrickým oblúkom
98,3 %
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9 %
Poriečne oddelenie Odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru
97,7 %
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4 %
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1 %
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1 %
Detektívna a pátracia činnosť
96,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: