Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 78 | Str. 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0 %
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0 %
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0 %
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0 %
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5 %
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0 %
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5 %
Sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela
93,8 %
Sociálna psychológia (vypracované témy vo forme ťaháka)
93,2 %
Základy pedagogiky (Základné pojmy pedagogiky, Utváranie osobnosti, Úvod do štúdia soc. pedagogiky...)
93,0 %
Vypracované okruhy SP vo verejnej správe
92,4 %
Sociálna prevencia - Príprava na skúšku
92,3 %
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3 %
Úvod do sociálnej politiky - Príprava na skúšku
92,2 %
Vplyv neúplnej rodiny na život a potreby dieťaťa
92,0 %
Vývinová psychológia - základné definície + periodizácia s charakteristikou jednotlivých štádií
92,0 %
Rodinné právo - pojem a predmet rodinného práva
91,8 %
Náboženské sekty a kulty
91,4 %
Štátnicové otázky z Teórie sociálnej práce
91,1 %
Seminárna práca - Edukácia pacienta s celiakiou
91,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: