Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 718 | Str. 3 / 36


Uni / Názov projektu Kvalita
Pôdoochranné technológie spracovania pôdy a ich vplyv na pôdne vlastností
92,6 %
C4 rastliny a klimatická zmena
92,5 %
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - živočíšna časť
92,3 %
Manažment chovu hovädzieho dobytka - vypracované otázky
92,3 %
Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat - písomná a ústna časť
92,3 %
Kompletne vypracované štátnicové otázky zo Zootechniky
92,3 %
Vypracované otázky na Základy udržateľného poľnohospodárstva
92,3 %
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov- vypracované záverečné otázky
92,3 %
Kompletne vypracované štátnicové otázky z predmetu Zootechnika
92,3 %
Vypracované otázky z hodnotenia poľnohospodárskych produktov /živočíšna časť/
92,3 %
Vypracované otázky - Integrovaná živočíšna výroba
92,2 %
Všeobecná genetika (vypracované otázky na skúšku)
92,2 %
Lucernová siláž, semeno hrachu
92,1 %
Otázky a odpovede z knihy Peniaze a bankovníctvo
92,0 %
Pasenie a košarovanie oviec
92,0 %
Vypracované otázky na skúšku zo Všeobecnej reprodukcie
91,9 %
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Základy udržateľného poľnohospodárstva
91,8 %
English Conditionals - Podmienkové vety v angličtine
91,8 %
Manažment živín v agroekosystéme
91,7 %
Botanika - vypracované otázky na Agrobiológiu
91,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: