Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 718 | Str. 36 / 36


Uni / Názov projektu Kvalita
Agroklimatická štúdia - Poprad - jačmeň jarný
95,9 %
Podnikateľský plán z predmetu Agroturistika - Hotel Romantik
96,0 %
Adaptabilita rastlín na účinok silného žiarenia
96,1 %
Etológia - vypracované otázky
96,3 %
Liečivé rastliny - seminárna práca z informatiky v agrobiológií
96,5 %
Seminárna práca na predmet Ekologická politika
96,6 %
Význam a proces hodnotenia zamestnancov v podniku
96,6 %
Welfare chov zvierat - zlepšenie životných podmienok pri chove zvierat
96,6 %
Politika EU v oblasti životného prostredia - vypracované otázky
96,9 %
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3 %
Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka
97,8 %
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9 %
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0 %
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3 %
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5 %
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5 %
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: