Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 407 | Str. 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0 %
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5 %
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2 %
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1 %
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0 %
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5 %
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5 %
Marketingový plán - Letný Camp na Sihoti
98,5 %
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3 %
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5 %
Seminárna práca z Európskych rozvojových programov
97,4 %
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2 %
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0 %
Severské alvary (Manažment a ochrana ekosystémov)
96,8 %
Charakteristika politického systému USA
96,3 %
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
96,2 %
Chicagská škola - seminárna práca z ekonomických teórii
96,2 %
História vývoja náradia na zberové práce v celoeurópskom priestore
96,0 %
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0 %
Severoamerická dohoda o voľnom obchode NAFTA (North American Free Trade Agreement)
95,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: