Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 327 | Str. 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0 %
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0 %
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0 %
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia
96,2 %
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1 %
Agroklimatická štúdia (lokalita : Košice - letisko )
96,0 %
Agrohydrológia - vypracované otázky, (zápočet + skúška)
95,8 %
Dusičnany v systéme pôda, rastliny, človek
95,3 %
Biometeorológia - priebežný test, prezentácia, elaborát, zborník prác SHMÚ
94,7 %
Klimatológia elaborát - Bratislava Letisko
94,6 %
Agroklimatická štúdia jačmeňa jarného
94,6 %
Agroklimatická štúdia - Bardejov
94,1 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1 %
Agroklimatická štúdia - Prešov
93,8 %
Geodézia - kompletné protokoly a otázky na skúšku
93,4 %
Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie
93,1 %
Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)
92,9 %
Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra
92,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: