Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 280 | Str. 1 / 64


Uni / Názov projektu Kvalita
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0 %
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0 %
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0 %
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0 %
Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
100,0 %
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0 %
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0 %
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0 %
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0 %
Činitele pracovnej motivácie a aktivácie jednotlivca a kolektívu
100,0 %
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9 %
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5 %
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5 %
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0 %
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9 %
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9 %
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7 %
Základy komunikácie (skriptá + testy)
98,0 %
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: