Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 614 | Str. 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0 %
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0 %
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0 %
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0 %
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0 %
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0 %
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0 %
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0 %
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0 %
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0 %
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8 %
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8 %
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6 %
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4 %
Sociológia organizácie (prednášky + kniha Jan Keller: Sociologie byrokracie a organizace)
99,3 %
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8 %
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8 %
Ekonomické myslenie 20. storočia (Seminárna práca)
98,5 %
Základy verejných financií - ekonomika
98,2 %
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: