Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 305 | Str. 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0 %
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8 %
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7 %
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4 %
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6 %
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9 %
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5 %
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5 %
Kúpeľné mesto Piešťany - história, procedúry, hotely, rehabilitačné centrum ADELI
96,8 %
Ako formovať firemnú kultúru
96,6 %
Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy
96,5 %
Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.
96,2 %
Informačné technológie v zdravotníctve NIS Xanta
96,0 %
TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU
95,2 %
Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti
95,0 %
RODIČOVSTVO A MATERSTVO V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU
94,8 %
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5 %
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3 %
Metódy práce s drogovo závislými klientmi
94,2 %
Komunitný plán mesta
94,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: