Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 089 | Str. 1 / 55


Uni / Názov projektu Kvalita
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0 %
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0 %
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0 %
Čo znamená klanová kontrola? Prečo nemáme radi kontrolu?
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0 %
Dátové sklady - ich história, štruktúra, význam
99,5 %
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4 %
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2 %
Prezidentská forma vlády, jej výhody a nevýhody. Porovnanie prezidentského systému USA so systémom v Latinskej Amerike.
99,2 %
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8 %
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8 %
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6 %
Manažment zmien ako konkurencia v podniku
98,0 %
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8 %
Odhad parametrov produkčných funkcií
97,8 %
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4 %
Makroekonomická analýza akciového trhu a jej využitie v SR
97,4 %
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4 %
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: