Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 52 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0 %
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0 %
Základy podnikového manažmentu
96,9 %
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7 %
Islamské právo trestné
94,7 %
Convention on the rights of the child + Terminology of legal english
93,9 %
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Správne právo procesné - Správne konanie
93,7 %
Funkcia a úlohy OSN a jeho orgánov
93,3 %
Všeobecná ekonomická teória - poznámky z prednášok
92,9 %
Diplomatický protokol
92,4 %
Finančné právo: Rozpočtové Právo
92,2 %
Základy práva - forma štátu, forma vlády
91,0 %
Ľudské práva, práva žien, detí a národnostných menšín
90,3 %
Zur allgemeinen Grundrechtstheorie; Menschenrechtsverständnis
88,0 %
Štátne zriadenie a právny poriadok antického ríma
87,2 %
Vypracované otázky z Ústavy SR na prijímacie pohovory
87,0 %
Použitie sily v medzinárodnom práve
86,0 %
Dejiny cirkevneho prava
85,4 %
Základné stratégie a prvky, fázy životného cyklu výrobkov a ich význam
84,1 %
Manažérske funkcie
83,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: