Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 051 | Str. 4 / 53


Uni / Názov projektu Kvalita
Syntéza kombinačného logického obvodu - Zadanie č. 1 (K8)
91,2 %
Just in Time (JIT) - logistická technológia
91,2 %
Logické systémy - kombinačný sekvenčný obvod
91,2 %
Aplikácia databázových systémov - prednášky
91,2 %
Konštrukcia prekladačov (prednáška 7) - Optimalizácia ukladania atribútov
91,1 %
Skvalitnenie bankových služieb na Slovensku
91,0 %
Estetika interiérov ako obraz človeka, jeho imidž
90,9 %
Základy elektrotechnického inžinierstva - prednašky
90,8 %
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
90,8 %
Úvod do Power Power Designer 12 - prezentácia
90,7 %
Jazykové systémy a jazykové procesory
90,7 %
Úvod do programovania a sietí- skriptá
90,5 %
Porovnávanie a analýza metód predikcie časových radov v prostredí zvolenej organizácie
90,5 %
Chat - jazyk C (zdrojový kód, hardvérová a softvérová príručka)
90,5 %
Programovanie - prezentácie z prednášok, príklady, vypracovania
90,5 %
Marketingový plán firmy PEOPLE, s.r.o.
90,5 %
Základy hackingu na internete
90,4 %
Teoretická informatika - Základy informatiky
90,4 %
Rozhodovacie stromy (algoritmus C5.0)
90,3 %
Zábavný park - rekreačné stredisko Anička v Košiciach
90,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: