Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 144 | Str. 1 / 108


Uni / Názov projektu Kvalita
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0 %
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0 %
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0 %
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0 %
Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty
99,2 %
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0 %
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0 %
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9 %
Návrh automatizovaného pracoviska na výrobu vybranej súčiastky
98,3 %
Závitovková prevodovka - projekt z časti strojov 2
98,2 %
Projektový návrh robotizovaného výrobného systému
98,2 %
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0 %
Teória efektívneho trhu (Trh a trhový mechanizmus, Trhová efektivita)
97,9 %
Zdroje obnoviteľných energií (morská energia)
97,8 %
Tvorba a využitie podnikových informačných systémov - INTRANET
97,1 %
Obrábanie materiálu (šablóna) - sústruženie, frézovanie
97,1 %
Výrobný program, plán, sortiment a kapacita
96,9 %
Získavanie informácii z oblasti starostlivosti o životné prostredie
96,8 %
Seminárna práca na tému "Izolanty"
96,7 %
Automatizácia a robotizácia
96,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: