Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 731 | Str. 1 / 37


Uni / Názov projektu Kvalita
Stanovenie produktov termickej degradácie a horenia dreva a drevných kompozitov
100,0 %
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0 %
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0 %
Svetové zdroje drevnej suroviny - Analýza zdrojov drevnej suroviny na Novom Zélande
100,0 %
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0 %
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7 %
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7 %
Montáž a oživenie laboratórnej zostavy fy MAXON
99,5 %
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3 %
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2 %
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5 %
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5 %
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2 %
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0 %
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9 %
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8 %
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5 %
Kapacita drevoobrábacieho stroja - spodná vretenová frézka
97,4 %
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2 %
Poňatie informatiky, informácií a informačnej spoločnosti
97,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: