Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 96 | Str. 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9 %
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0 %
Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu
96,0 %
Agroekológia - skriptá
95,7 %
Meteorológia a ekoklimatológia - vypracované otázky ku skúške
93,2 %
Biotické komplexy I. - vypracované otázky na skúšku
92,3 %
Životné podmienky a zdravie
91,8 %
Pracovné prostredie - vypracované otázky
90,8 %
Základy etológie
90,6 %
Globálne problémy životného prostredia
90,5 %
Študijný text na predmet Biogeografia
90,2 %
Mikroklíma lesného porastu Poľana - Hukavský Grúň
90,1 %
Fyzická geografia - Pedosféra
89,1 %
Odpady z dreva
88,7 %
Fyzika - enviromentálne inžinierstvo
87,9 %
Dezertifikácia a jej dopad na ŽP
87,6 %
Environmentálne manažérske a audítorské systémy
87,1 %
Voda ako súčasť životného prostredia
86,8 %
Memorandum národa slovenského
86,3 %
Biotické komplexy (geobotanika) - vypracované otázky ku skúške
85,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: