Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 667 | Str. 1 / 34


Uni / Názov projektu Kvalita
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0 %
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0 %
Projekt periodika Senior (Bakalárska práca)
98,9 %
Novinárske dielo Ladislava Novomeského
98,0 %
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5 %
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4 %
Životopis Johna Miltona (so zvláštnym zreteľom na
97,4 %
Nové trendy v dištančnom a celoživotnom vzdelávaní
97,3 %
Postklasický film a jeho tendencie
97,1 %
Techniky mediálnej manipulácie
96,9 %
Seminárna práca z predmetu Všeobecná ekonomická teória - Hospodárska politika
96,8 %
Charakter a význam euroústavy
96,5 %
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2 %
Diferenčné znaky novín a časopisu
96,1 %
Novinárske dielo Martina Rázusa pred vznikom Československej republiky (1888-1937)
96,0 %
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8 %
Dôsledky porúch správania
95,6 %
Psychológia a reklama
95,5 %
Technológia WAP
94,6 %
Členenie a charakteristika publicistiky emocionálneho typu v printovom médiu
94,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: