Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 129 | Str. 1 / 57


Uni / Názov projektu Kvalita
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0 %
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0 %
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0 %
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0 %
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0 %
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0 %
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0 %
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0 %
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0 %
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0 %
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0 %
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0 %
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0 %
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0 %
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0 %
Prostitúcia a iné sexuálne deviácie (história, príčiny, druhy, riešenie, prevencia...)
100,0 %
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5 %
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4 %
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4 %
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: