Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 197 | Str. 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0 %
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2 %
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7 %
Dejiny Filozofie I. (Všeobecná charakteristika filozofie 19. - 20. storočia)
97,7 %
Dejepisné učebnice ako základný prostriedok vo výučbe dejepisu
96,4 %
Dejiny slovenskej literatúry 3 - vypracované otázky
95,8 %
Zájazd po kultúrno-historických mestách Talianska (práca z cestovného ruchu)
95,3 %
Antropomotorika
94,6 %
Morálka v politike od Machiavelliho po súčasnosť
94,5 %
Súčasná žena v slovenskej politike
94,0 %
Sociálna filozofia II. - podklady ku štátniciam
92,7 %
Sociálna filozofia I. - podklady ku štátnicam
92,4 %
Využitie pohybových hier pri nácviku herných činnotí jednotlivca vo volejbale v družstve starších žiačok
92,3 %
Ľudská dôstojnosť, kvalita a hodnota ľudského života v kontexte ochorenia
92,1 %
Všeobecná psychológia a ontogenetická psychológia
91,8 %
Druhy učenia
91,1 %
Vypracované otázky z predmetu Muzeológia
90,8 %
Voľný čas - Hlavný priestor na uspokojenie reálnych kultúrnych a spoločenských potrieb?
90,8 %
Fonetika a fonológia slovenského jazyka
90,6 %
Konflikt subjektívnych predstáv o živote s objektívnym stavom sveta v lyrike P. O. Hviezdoslava
90,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: