Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 103 | Str. 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0 %
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0 %
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8 %
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8 %
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5 %
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2 %
Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko)
98,9 %
Volebné systémy v kontexte teórie politiky
98,3 %
Vývoj španielských informačných médií: denníky, televízia
98,1 %
Politický systém Slovenskej republiky
97,8 %
Väzenstvo - Trestný zákon Zbierka zákonov č. 300/2005, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
97,7 %
Verejná ekonomika Japonska, ekonomická charakteristika krajiny
97,4 %
Blízkovýchodný mierový proces
96,8 %
Diplomacia USA vo vzťahu k európskym mocnostiam počas občianskej vojny 1860-1865
96,4 %
Priebeh rozdelenia Československa a vzájomné vzťahy krajín po rozdelení
96,0 %
Súčasná prezentácia kultúry v slovenskom rozhlase
95,6 %
Inflácia - všeobecná ekonomická teória
94,5 %
Dopravná infraštruktúra
94,2 %
Vývoj slovenských politických strán po roku 1989
94,1 %
Porovnanie republikánskej a demokratickej strany v USA
92,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: