Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 205 | Str. 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0 %
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8 %
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5 %
Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier
98,2 %
Konflikt - využitie teórie konfliktov v chápaní príčin globálnej ekologickej krízy
96,9 %
I. Nagyová, Z. Melichová, J. Kmeťová: Laboratórna technika. 2. vyd.
95,9 %
Priestorová analýza dát
95,8 %
Estetika a kompozícia v krajinárskej tvorbe
95,7 %
Seminárna práca na tému "Chrípka"
95,5 %
Moderné technologie vo vzdelávaní
95,3 %
Použitie diferenciálnych rovníc v mechanike
93,6 %
Biodegradovateľné plasty
93,5 %
Fyziológia dýchania, dýchacie cesty, výmena a prenos dýchacích plynov
93,4 %
Biológia (jedľa, pagaštan, breza, buk, lipa, muchotrávka, kuriatko, hríb)
93,1 %
Počítačová grafika
92,4 %
Program ProfiCAD v príprave učiteľov technickej výchovy
92,3 %
Krajinná ekológia - Vysokoškolské učebné texty pre dištančné štúdium
92,3 %
Vypracované tézy z pedagogiky na štátne záverečné skúšky
92,3 %
Kompresory, čerpadlá a tepelné čerpadlá
92,0 %
Vnútrodruhové, medzidruhové a trofické vzťahy
91,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: