Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 599 | Str. 1 / 30


Uni / Názov projektu Kvalita
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0 %
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0 %
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0 %
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0 %
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0 %
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0 %
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0 %
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0 %
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0 %
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0 %
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8 %
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8 %
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1 %
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0 %
Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce
98,8 %
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8 %
Reforma zdravotníctva v Slovenskej republike (Stratégia reformy zdravotníctva z roku 2002)
98,5 %
Inovácie vo výrobe, Analýza situácie v spoločnosti ZVL AUTO, spol. s r. o.
98,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: