Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 95 | Str. 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0 %
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0 %
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9 %
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2 %
Vznik Československa a snahy Deutschbohmen
98,8 %
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5 %
Seminárna práca na tému Slovenské národné povstanie
98,3 %
Slováci a Veľká Morava - dejiny štátu a práva
96,6 %
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3 %
Členenie uhorského štátu na komitáty a šľachtické stolice
95,5 %
Vývoj funkcie župana
95,4 %
Otázky z predmetu Rímske právo II. LS 2019/2020
92,9 %
Najznámejšie súdne spory v oblasti duševného vlastníctva
92,3 %
Vypracované skúškové otázky z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia
92,3 %
Pracovné právo I. - vypracované otázky ku skúške
92,0 %
Občianske právo procesné I. - vypracované otázky
92,0 %
Právo duševného vlastníctva: vypracované otázky
91,8 %
Daňový dopad a daňový presun
91,4 %
Politológia, politika - vypracované otázky
91,1 %
Obchodné meno a jeho ochrana
91,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: