Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 841 | Str. 1 / 43


Uni / Názov projektu Kvalita
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0 %
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0 %
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0 %
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0 %
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0 %
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0 %
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5 %
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4 %
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2 %
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2 %
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0 %
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0 %
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0 %
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9 %
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7 %
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3 %
Základy finančného manažmentu - financie
98,2 %
Vzťahy so zákazníkmi - Customer Relationship Management
98,2 %
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2 %
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: