Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 35 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6 %
Anglický jazyk - nepravidelné slovesá (irregular verbs)
80,5 %
Argelanderová metóda
65,6 %
Bezpečnosť v oblasti informačných technológií
59,1 %
Bresenham's line algorithm
53,9 %
Dištančný kurz detského programovania pre učiteľov v prostredí Imagine
61,5 %
Dlhopisy
64,5 %
Elektromotor na trojfázový prúd
55,9 %
Elektrotechnika I - Analýza lineárnych elektrických obvodov
84,6 %
Finančná matematika
75,2 %
Galaxie - veľké hviezdne sústavy
81,2 %
Godelove vety o neuplnosti
57,8 %
Komparatívno statická analýza Mundell - Fleming modelu
59,5 %
Konštrukčná geometria
65,5 %
Lineárna algebra - vektory
57,1 %
Matematika 1
61,8 %
Mensch und Natur
45,2 %
Metóda najmenších štvorcov a jej programová realizácia
84,6 %
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0 %
Money (english)
57,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: