Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 862 | Str. 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0 %
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0 %
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0 %
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0 %
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0 %
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0 %
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0 %
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0 %
Potravinársky priemysel - história, ekonomický vývoj, štruktúra odvetvia...
100,0 %
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0 %
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0 %
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0 %
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0 %
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0 %
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: