Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 427 | Str. 1 / 22


Uni / Názov projektu Kvalita
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0 %
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0 %
Juhoafrická republika (dejiny, súčasnosť, prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo...)
100,0 %
Organizovanie a organizačné štruktúry obce Kaluža
99,8 %
Vývoj teritoriálnej a komoditnej štruktúry ZO SR
99,7 %
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1 %
Členenie obchodu, vývoj členenia a formy obchodu
99,1 %
Platobné karty a ich využitie v maloobchode
98,9 %
GATT - Všeobecná dohoda o clách a obchode
98,6 %
Sociálna politika - Vzdelávacia politika
98,5 %
Analýza situácie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
97,5 %
Liptov (turistický región, oddych, okolie)
97,2 %
Zadania z informatiky aj semestrálna práca
97,1 %
Finančná a ekonomická analýza
96,8 %
Finančné trhy a ich segmenty
96,6 %
Využitie poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie
96,5 %
Faktorové služby, komerčné služby, súčasný stav, vývojové tendencie
96,2 %
Manažment výroby spoločnosti Foxconn
96,0 %
Medzinárodná deľba práce
96,0 %
Bezpečnosť v informatike
96,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: