Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 316 | Str. 2 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8 %
Študijné materiály z predmetu Ekonomika stavebníctva
89,7 %
Laditeľný optický altenuátor vytvorený pomocou optofluidného optického vlákna
89,6 %
Elektrotechnické veličiny, zákony, vzťahy v teórií elektrických strojov
89,6 %
Špecifikácia Matlab Web Servera
89,6 %
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2 %
Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika
88,9 %
Projektová marketingová štúdia
88,9 %
Telekomunikačné siete
87,8 %
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5 %
Analýza dotazníkov
87,4 %
Práca s jednorozmerným a dvojrozmerným poľom (5 cvičenie)
87,1 %
Teoretická elektrotechnika
86,8 %
DHL - Charakteristika logistickej spoločnosti
86,8 %
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5 %
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie
85,4 %
Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
85,3 %
Seminárna práca - Jednosmerné obvody
85,3 %
Sieťové napájacie zdroje - laboratórne cvičenie č. 2
85,1 %
Diagnostika detského výtvarného prejavu
85,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: