Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 317 | Str. 1 / 66


Uni / Názov projektu Kvalita
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0 %
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0 %
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0 %
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0 %
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0 %
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0 %
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0 %
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0 %
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0 %
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0 %
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0 %
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5 %
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1 %
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1 %
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0 %
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9 %
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9 %
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6 %
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5 %
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: