Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 209 | Str. 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0 %
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0 %
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3 %
Boh a otázka jeho existencie vo filozofii
96,7 %
Týranie detí a jeho dôsledky
96,6 %
Machorasty (rožteky, pečeňovky, machy)
96,4 %
Mediálne produkty - seminárna práca
96,3 %
Skvalitnenie výberu pracovníkov prostredníctvom výberu pracovníkov
96,3 %
Potreby - seminárna práca
96,2 %
Poruchy učenia a správania sa
96,2 %
Francúzsky materializmus - Naturalistické obrazy človeka
95,3 %
Lichenizované huby
95,1 %
Estetika vrcholného stredoveku
94,7 %
Seminárna práca na tému Sebavedomie
94,5 %
Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu
93,7 %
Lexikológia, slovná zásoba (Slovo, Jadro a okraj slovnej zásoby, Hononymá, Antonymá, Synonymá...)
93,2 %
Personalistika - študijné materiály
93,1 %
Geomorfológia - veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu
92,3 %
Miesto a úloha vedy v dejinách spoločnosti
92,3 %
Kresba vo vývine dieťaťa
91,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: