Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 151 | Str. 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0 %
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0 %
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0 %
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1 %
Zahranično-obchodná politika vo vybraných štátoch EÚ
97,3 %
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7 %
Grafické znázornenie algoritmov teórie grafov
95,3 %
Právo a podnikanie - vypracované otázky na skúšku
95,1 %
Woodrow Wilson - život a dielo 28. prezidenta USA
94,9 %
Elektronická komunikácia FO a PO s orgánmi verejnej moci - Právo a Podnikanie - prednášky
92,6 %
Ochrana nefajčiarov - semestrálna práca z predmetu Právo
92,6 %
Viackriteriálne rozhodovanie v podmienkach istoty
92,4 %
Centrum informačných technológií - informačné vzdelávacie centrum
92,3 %
Manažérsky projekt - PROFIgips, s.r.o.
92,1 %
Etika v podnikaní - Manažérska etika - prednášky
91,9 %
Marketingový plán - Mekka “Aspoň raz v živote“
91,7 %
Bezpečnosť Wifi sietí
90,4 %
SIPS - Medzibankový platobný systém v Slovenskej republike
90,3 %
Informatika - 2. cvičenie (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE SEQUENCE, ALTER SEQUENCE, DROP SEQUENCE...)
89,4 %
Vypracované testy na skúšku - Komunikačné technológie
88,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: