Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 305 | Str. 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0 %
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0 %
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0 %
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7 %
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9 %
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8 %
Svahové pohyby na území Žilinského kraja
98,5 %
Charakterizujte ekonomický vývoj rozvojových krajín Afriky a regionálnu integráciu v Afrike
98,2 %
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8 %
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5 %
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4 %
Prínos T. Baťu a J. A. Baťu pre rozvoj teórie a praxe manažmentu v Československu
97,4 %
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1 %
Zemetrasenie (charakteristika + zásady činnosti obyvateľstva)
96,2 %
Drogy a drogová závislosť
96,2 %
Analýza rizík v obci Pribylina
95,9 %
Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku
95,9 %
Riadenie vo verejnej správe
95,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: