Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 310 | Str. 2 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita
Organizácia práce manažéra
95,6 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výškach
95,1 %
Štatistický prieskum vlastníctva automobilu medzi študentmi
94,9 %
Bezpečnostná koncepcia ochrany rodinného domu
94,6 %
Štatistika zamestnancov spoločnosti
94,0 %
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8 %
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4 %
Krízová komunikácia
93,3 %
Sociálne konflikty a ich riešenie
93,1 %
Nárdoný model verejnej správy v Českej republike
93,0 %
Krízový manažment v podniku
92,8 %
Podnikové hospodárstvo (prednášky 1. ročnik letný semester)
92,3 %
Ochrana osôb a majetku - výbušniny a výbušné systémy (vypracované otázky na ústnu skúšku)
92,3 %
Kriminálne správanie
92,3 %
Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied
92,3 %
Logistika - vznik a ciele; skladovacia, dopravná a obchodná logistika; logistika priemyselného podniku
92,3 %
Makroekonómia - prednášky, materiály na skúšku, skriptá
92,3 %
Základy manažmentu - vybrané prednášky pre študentov externého štúdia
92,3 %
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2 %
Gamblerstvo je záľuba alebo choroba ?
92,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: