Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 362 | Str. 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0 %
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0 %
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0 %
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0 %
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0 %
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0 %
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0 %
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0 %
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0 %
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0 %
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0 %
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9 %
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8 %
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8 %
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7 %
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4 %
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4 %
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: