Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 264 | Str. 1 / 14


Uni / Názov projektu Kvalita
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0 %
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0 %
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0 %
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0 %
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0 %
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0 %
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0 %
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0 %
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0 %
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9 %
Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch
98,8 %
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7 %
Národohospodárstvo - Hospodárska politika
98,6 %
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6 %
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5 %
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4 %
Testy na predmet Podnikové hospodárstvo
98,3 %
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0 %
Vplyv bossingu na zdravie zamestnanca
98,0 %
Itinerár tuzemského autokarového poznávacieho zájazdu na trase: Liptovský Mikuláš - Východná - Ružomberok
97,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: