Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 137 | Str. 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita
Agrárny marketing (prednášky z celého semestra)
87,3 %
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0 %
Analýza dopytu a ponuky ekologických potravín
90,6 %
Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a v Eurozóne za posledných 10 rokov
92,3 %
Analýza vývoja nezamestnanosti v SR
75,9 %
Apple Inc. (seminárna práca - Strategický marketing)
95,7 %
Cash flow - podstata, obsah, metódy výpočtu a plánovanie Cash Flow
86,5 %
Cenová elasticita ponuky
87,3 %
Ceny a cenová politika - prednášky, pomocné materiály, vypracované otázky
85,6 %
Charakteristika jačmeňu
78,9 %
Charakteristika kultúrneho prostredia Japonska
74,2 %
Chicagská škola
80,7 %
Ciele hospodárskej politiky
78,1 %
Demokritos z Abdér
69,6 %
Determinanty ekonomického rastu SR
82,2 %
Dva spôsoby, ako znížiť dopyt po cigaretách
76,5 %
ECB a Dlhová kríza v Európe
96,5 %
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9 %
Ekonometria - všetky cvičenia zo semestra
76,1 %
Ekonomické teórie - poznámky
74,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: