Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 137 | Str. 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita
Semestrálny projekt na štatistiku
57,7 %
Finančno-ekonomická analýza podniku
63,5 %
Email communication with customers (pros and cons). All this is compare to email marketing of O2.
69,5 %
Demokritos z Abdér
69,6 %
Financie a mena otázky
69,7 %
Manažment kvality- skúška
70,8 %
Účtovníctvo podnikateľov- test (účtovné prípady) pre externistov, druhý ročník
70,9 %
Kalkulácie nákladov podniku - teória
71,1 %
Projekt z Operačného výskumu - Teória rozhodovania
72,1 %
Základné pojmy z Etiky
73,1 %
Zápočtové testy - Dane podnikateľských subjektov
73,2 %
Štatistika - cvičenia
73,6 %
Charakteristika kultúrneho prostredia Japonska
74,2 %
Podnikové hospodárstvo - príklady, grafy, vzorce
74,2 %
Ekonomické teórie - poznámky
74,6 %
Štatistika rodinných rozpočtov
74,8 %
Analýza vývoja nezamestnanosti v SR
75,9 %
Odpovede ku skriptám Požiadavky na prijímacie skúšky z ekonómie SPU
76,0 %
Ekonometria - všetky cvičenia zo semestra
76,1 %
Podnikové financie - prezentácia
76,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: