Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 47 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Agroklimatická štúdia - Bardejov
94,1 %
Agroklimatická štúdia - Čadca
91,6 %
Agroklimatická štúdia - Prešov
93,8 %
Aranžovanie - technický a dekoračný materiál
82,6 %
Diaľkový prieskum zeme - ortofotomapa
72,5 %
Diaľkový prieskum zeme - ťahák
77,4 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - otázky na skúšku
80,8 %
Kataster nehnuteľností - vypracované
88,1 %
Krajinné Plánovanie - Návod (GIS)
85,2 %
Krajinné plánovanie - semestrálny projekt
76,0 %
Krajinné plánovanie - testy - ťahák
77,2 %
Kurz aplikovanej agrohydrológia - záznam hydrometrického merania, návody, protokol, údaje
78,3 %
Modelovanie v GIS - Dáta
72,3 %
Modelovanie v GIS - prezentácia
76,8 %
Ochrana a zúrodňovanie pôdy - protokoly
81,4 %
Ochrana a zúrodňovanie pôdy - ťahák
74,8 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - projekt
73,9 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - skúška (Cenkross)
70,9 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - výkresy
77,5 %
Písomná skúška z predmetu Anorganická chémia - odfotené testy
61,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: