Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 47 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Písomná skúška z predmetu Anorganická chémia - odfotené testy
61,8 %
Programové systémy podporujúce projektovanie (CAD) - skúška
69,6 %
Programové systémy podporujúce projektovanie - semestrálny projekt
70,0 %
Základy lesného hospodárstva - testy
70,5 %
Územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav - širšie vzťahy mapa
70,7 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - skúška (Cenkross)
70,9 %
Modelovanie v GIS - Dáta
72,3 %
Základy GIS - skúškový test a postupy
72,4 %
Diaľkový prieskum zeme - ortofotomapa
72,5 %
Územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav - vrstevnice
73,1 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - projekt
73,9 %
Ochrana a zúrodňovanie pôdy - ťahák
74,8 %
Krajinné plánovanie - semestrálny projekt
76,0 %
Modelovanie v GIS - prezentácia
76,8 %
Urbanizmus a územné plánovanie - územný plán
76,9 %
Základy lesného hospodárstva - vzot
76,9 %
Krajinné plánovanie - testy - ťahák
77,2 %
Diaľkový prieskum zeme - ťahák
77,4 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - výkresy
77,5 %
Základy lesného hospodárstva - protokoly
78,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: