Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 36 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0 %
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2 %
Porovnaj typy nástrojov na vŕtanie hlbokých otvorov
92,7 %
Vypracované otázky z predmetu Základy konštruovania
92,3 %
Prednášky z predmetu Informatika a PC I.
90,8 %
Projektovanie výrobných procesov a systémov
89,4 %
Návrh technologického postupu výroby súčiastky
87,9 %
Vplyv energetického priemyslu na životné prostredie
87,7 %
Inovácia LCD televízora na LED televízor (Inovácie - zadanie)
87,6 %
Meranie rotačnej súčiastky posuvným meradlom, mikrometrom
85,9 %
Technologický postup výroby súčiastky zadanej výkresom
85,9 %
Výrobná technika pre obrábanie
85,3 %
Dejiny vedy a techniky - historické modely automobilky ŠKODA
84,9 %
Navrhnite technologický postup výroby súčiastky
84,2 %
História slovenských železníc
83,8 %
Návrh technologických procesov - 1. zápočet vypracované otázky
83,1 %
Brúsky na plocho - zadanie č.1
83,0 %
Vypracované otázky z programovania NC strojov
82,1 %
Recyklácia papiera
82,0 %
Výstredníkový lis - zadanie na skúšku
81,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: