Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 117 | Str. 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0 %
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0 %
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0 %
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0 %
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5 %
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5 %
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8 %
Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe
95,0 %
Náklady a príjmy firmy
94,7 %
Prednášky z Teórie verejných financií
94,6 %
Manažment rizika - Filip - Vypracované kontrolné otázky
94,3 %
Integračné procesy v EÚ - 50 vypracovaných otázok na skúšku
93,7 %
Poistné produkty životného poistenia v poisťovni AXA
93,0 %
Krízový manažment - bezpečnostná situácia
92,9 %
Komunálna ekonomika a politika - Hamalová, Belajová
92,9 %
Štátna služba príslušníkov ozbrojených zložiek - policajti, colníci, vojaci, hasiči a záchranári
92,6 %
Vzduch ako zložka životného prostredia a jej dopad na rozvoj regiónu
92,3 %
Komunálna ekonomika a politika (podľa knihy od Hamálovej)
92,3 %
Vypracované témy financovanie verejno-prospešných subjektov
92,3 %
Ochrana informácií, autorských práv a informačná bezpečnosť
92,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: