Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 28 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3 %
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9 %
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3 %
Erózia pôdy na Slovensku
95,1 %
Podnikateľský plán z agroturistiky - Penzión ZBOJNÍK
93,5 %
Základy udržateľného poľnohospodárstva - otázky na skúšku
92,8 %
Podnikateľský plán - Penzión Roman (Agroturistika)
92,7 %
Vzťah klimatickej zmeny a fotosyntézy - fyziológia rastlín
91,1 %
Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov
89,0 %
Regulácia zaburinenosti v poraste jačmeňa siateho jarného
88,9 %
C3 rastliny a klimatické zmeny
87,9 %
Množstvo a zastúpenie pôdnych organizmov v jednotlivých pôdnych druhoch.
86,8 %
Úprava potravín a stravovanie - testy
86,8 %
Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku
86,6 %
Bioplynové stanice
86,6 %
Rurálna sociológia - testy 4 skupín + ťahák na test
84,7 %
Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera
84,4 %
Vypracované testy na Šľachtenie rastlín
83,4 %
Základy lesného hospodárstva (stručné prednášky určené na skúšku)
82,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: