Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 54 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0 %
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0 %
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9 %
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8 %
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5 %
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4 %
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1 %
Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku
95,9 %
Štatistický prieskum vlastníctva automobilu medzi študentmi
94,9 %
Štatistika zamestnancov spoločnosti
94,0 %
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8 %
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4 %
Krízová komunikácia
93,3 %
Krízový manažment v podniku
92,8 %
Podnikové hospodárstvo (prednášky 1. ročnik letný semester)
92,3 %
Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied
92,3 %
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2 %
Gamblerstvo je záľuba alebo choroba ?
92,2 %
Kriminalistická trasológia
92,0 %
Nebezpečenstvo alkoholizmu
91,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: