Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 34 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Liečivé rastliny - seminárna práca z informatiky v agrobiológií
96,5 %
Adaptabilita rastlín na účinok silného žiarenia
96,1 %
Podnikateľský plán z predmetu Agroturistika - Hotel Romantik
96,0 %
Semestrálna práca, Fyziológia rastlín - Problém zasolenia pôdy vo vzťahu k fyziologickým procesom
95,5 %
Technológia tabaku a predpestovaním priesad
94,2 %
Ako sa rastliny prispôsobujú k extrémnym teplotám
92,9 %
Liečivé rastliny, pestovanie, delenie, použitie - otázky na skúšku
92,7 %
Vypracované témy na skúšku unicert B2 z anglického jazyka
92,3 %
Lucernová siláž, semeno hrachu
92,1 %
Fyziológia rastlín - Ako sa rastliny prispôsobujú k extrémnym teplotám
90,6 %
Zrno kukurice siatej
90,4 %
Vypočítané príklady z Manažmentu živín v agroekosystéme
90,4 %
Ochrana a tvorba životného prostredia
90,3 %
Všeobecná rastlinná výroba - vypracované otázky
90,2 %
Semeno hrachu - výživa zvierat
89,5 %
Patogénne mikroorganizmy v pôde a spôsoby ozdravenia
88,4 %
Zrno pšenice a hrachová siláž
87,9 %
Štátnice - predmet Rastlinná výroba
87,6 %
C4 rastliny a klimatická zmena
85,7 %
Ochrana životného prostredia- Urminská
84,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: