Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Práca sa zaoberá vzťahmi rasových projekcií a hodnotovej orientácie prevažné rómskych detí a mládeže z mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, oblasti zvanej „Pentagon“, navštevujúcej nízkoprahový program pre deti a mládež Mixklub. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku, akým spôsobom vplýva vedomie „byť Rómom v Pentagone“ detí a mládeže v „Pentagone“ na ich hodnotovú orientáciu a ktoré hodnoty sú procesom „byť Rómom v Pentagone“ produkované a príjmané aj vzhľadom na sociálno-patologické prostredie, v ktorom sa tieto deti a mládež pohybujú. Práca zahŕňa a dopĺňa teoretické poznatky o rasových projekciách, ich vzniku a udržiavaní a poznámky k tzv. „Rómskej otázke“, ktoré sú aplikáciou teoretických poznatkov o rasových projekciách na históriu aj súčasnú situáciu Rómskeho etnika so zameraním sa na oblasť „Pentagon“ ako podobu rómskeho mestského ghetta. Výskum zameraný na pozorovanie sledoval správanie a rozprávanie detí a mládeže z „Pentagonu“ a hodnoty, ktoré prostredníctvom svojho správania a rozprávania deklarovali za vlastné a akceptovateľné. Výsledky výskumu napovedajú, že deklarovaná rasová a etnická príslušnosť do veľkej miery modifikuje a zároveň determinuje hodnoty detí a mládeže z „Pentagonu“ tak vplýva na profil ich hodnotovej orientácie.
Hodnotenie (0x):